lek. dent. Sebastian Jędraszczyk

Sebastian Jędraszczyk

lekarz dentysta
spacjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji

1998 – ukończenie Wydziału Lekarsko-stomatologiczny Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) , 2005 – uzyskanie tytułu specjalisty stomatologii zachowawczej i endodoncji, 2009  egzamin potwierdzający umiejętności implantologiczne potwierdzone certyfikatem PSI – Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne / DGOI – Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie, członek ITI (The International Team for Implantology) – zajmuję się kompleksowym leczeniem protetycznym i implantologicznym, projektowaniem nowych uśmiechów (2014 – certyfikat DSD), leczeniem trudnych przypadków endodontycznych.