Galeria metamorfoz

Metamorfoza uśmiechu nr 1

Problem:
Nieestetyczne wypełnienia, uszkodzone korony zębów, wada zgryzu.
Co zrobiono:
projekt nowego uśmiechu (DSD), leczenie ortodontyczne mające, wybielanie zębów, leczenie protetyczne (korony i licówki pełnoceramiczne).
Wykonał:
Ortodoncja – Alicja Malinowska-Jędraszczyk
DSD, Protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 2

Problem:
Patologiczne starcie zębów
Co zrobiono:
Deprogramacja za pomocą szyny zgryzowej, leczenie endodontyczne, rekonstrukcja zębów za pomocą koron  i mostów pełnoceramicznych
Wykonał:
Endodoncja i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 3

Problem:
Braki zębowe
Co zrobiono:
Leczenie implanto-protetyczne – mosty cerkonowe oparte na implantach
Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 4

Problem:
Przebarwienia zębów, diastema, nieestetyczna korona protetyczna.
Co zrobiono:
projekt nowego uśmiechu (DSD), leczenie protetyczne (korony i licówki pełnoceramiczne).
Wykonał:
DSD, Protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 5

Problem:
Brak zębów w szczęce, uzębienie resztkowe w żuchwie
Co zrobiono:
Odbudowa zębów za pomocą mostu protetycznego przykręcanego do 6 implantów (w szczęce) i protezy akrylowej osadzonej na belce przykręconej do 4 implantów (żuchwa)
Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 6

Problem:
Nieestetyczne wypełnienia i korony protetyczne, brak „dwójki” prawej.
Co zrobiono:
projekt nowego uśmiechu (DSD), leczenie protetyczne (korony, mosty i licówki porcelanowe).
Wykonał:
DSD, Protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 7

Problem:
Nieestetyczne korona protetyczna, wada zgryzu
Co zrobiono:
projekt nowego uśmiechu (DSD), leczenie ortodontyczne, odbudowa protetyczna (korony i licówki pełnoceramiczne).
Wykonał: Ortodoncja – Alicja Malinowska-Jędraszczyk
DSD, Protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 8

Problem:
Niepowodzenie leczenia endodontycznego, nieestetyczne korony protetyczne.
Co zrobiono:
Leczenie implantologiczne (usunięcie zęba i natychmiastowe umieszczenie implantu). Odbudowa protetyczna – wykonano 2 korony porcelanowe, na zebie własnym i implancie.
Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 9

Problem:
Nieestetyczne wypełnienia, starcie zębów.
Co zrobiono:
projekt nowego uśmiechu (DSD), leczenie protetyczne (licówki porcelanowe).
Wykonał:
DSD, Protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 10

Problem:
Braki zębowe, nieestetyczne odbudowy, niewłaściwa płaszczyzna zgryzu, patologiczne starcie zębów
Co zrobiono:
Leczenie endodontyczne, leczenie implantologiczne i protetyczne (most oparty na 6 implantach, pojedyncze korony oparte na  implantach, licówki i korony porcelanowe na zębach własnych)
Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 11

Problem:
Niepowodzenie leczenia endodontycznego.
Co zrobiono:
Leczenie implantologiczne (usunięcie zęba i natychmiastowe umieszczenie implantu, sinus lift) Odbudowa protetyczna – wykonano koronę porcelanową na zębie i most oparty na 2 implantach.
Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 12

Problem:
Brak 3 siekaczy
Co zrobiono:
Most cerkonowy licówany ceramiką oparty na 2 implantach
Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 13

Problem:
Brak zębów, uszkodzone korony zębów.
Co zrobiono:
projekt nowego uśmiechu (DSD), leczenie endodontyczne, leczenie protetyczne (korony i mosty cerkonowe licowane porcelaną).
Wykonał:
DSD, endodoncja, protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 14

Problem:
Nieestetyczne wypełnienia i starcie zębów
Co zrobiono:
Licówki porcelanowe
Wykonał:
Protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 15

Problem:
Wada zgryzu, nieestetyczne uzupełnienia protetyczne i braki zębowe.
Co zrobiono:
I etap – leczenie ortodontyczne II etap – leczenie implantologiczne III etap – odbudowa protetyczna (licówki pełnoceramiczne i pojedyncze korony na zębach i implantach)
Wykonał: Ortodoncja – Alicja Malinowska-Jędraszczyk
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 16

Problem:
Nieestetyczne wypełnienia i uszkodzone korony zębów siecznych i kłów
Co zrobiono:
Indywidualny projekt uśmiechu (DSD) Licówki i korony pełnoceramiczne
Wykonał:
DSD, protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 17

Problem:
Złamanie pionowe korzenia górnej prawej jedynki

Co zrobiono:

Usunięcie złamanego zęba i natychmiastowe umieszczenie implantu z jednoczesną augmentacją kości i tkanek miękkich. Po okresie osteointegracji implantu wykonano 2 pojedyncze korony pełnoceramiczne,  na implancie i zębie sąsiednim. Przez cały okres leczenia pacjent był zaopatrzony w tymczasowy most adhezyjny.

Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 18

Problem:
Niepowodzenie leczenia endodontycznego.
Co zrobiono:
Leczenie implantologiczne (usunięcie zęba i natychmiastowe umieszczenie implantu) Odbudowa protetyczna – wykonano koronę porcelanową.
Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 19

Problem:
Wada zgryzu, brak zęba
Co zrobiono:
Leczenie ortodontyczne, leczenie implantologiczne, leczenie protetyczne (nakłady kompozytowe, korony i licówki pełnoceramiczne na zębach własnych i odbudowa implantoprotetyczna brakującego zęba siecznego)
Wykonał: Ortodoncja – Alicja Malinowska-Jędraszczyk
Chirurgia, protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 20

Problem:
Złamanie siekacza
Co zrobiono:
Leczenie implantologiczne (usunięcie zęba i natychmiastowe umieszczenie implantu) Odbudowa protetyczna – wykonano koronę porcelanową na zębie własnym i implancie
Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 21

Problem:
Wada zgryzu
Co zrobiono:
Leczenie ortodontyczne
Wykonał:
Alicja Malinowska-Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 22

Problem:
Wada zgryzu, stłoczenie siekaczy
Co zrobiono:
Leczenie ortodontyczne
Wykonał:
Alicja Malinowska-Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 23

Problem:
Nieszczelne, nieestetyczne wypełnienia  w zębach trzonowych
Co zrobiono:
Nowe wypełnienia kompozytowe odbudowujące anatomię zęba, 1 wizyta
Wykonał:
Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 24

Problem:
Nieestetyczna korona protetyczna
Co zrobiono:
Wykonano nową koronę pełnoceramiczną
Wykonał:
Protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 25

Problem:
Próchnica
Co zrobiono:
Nowe wypełnienia kompozytowe odbudowujące anatomię zębów, 1 wizyta
Wykonał:
Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 26

Problem:
Nieszczelne, nieestetyczne wypełnienia  w zębach trzonowych
Co zrobiono:
Nowe wypełnienia kompozytowe odbudowujące anatomię zębów, 1 wizyta
Wykonał:
Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 27

Problem:
Brak trzech zębów w żuchwie
Co zrobiono:
Odbudowa 3 brakujących zębów za pomocą przykręcanego do 2 implantów mostu z cerkonu
Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 28

Co było:
Brak zęba przedtrzonowego
Co zrobiono:
Sterowana regeneracja kości, korona pełnoceramiczna oparta na implancie
Wykonał:
Chirurgia i protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 29

Problem:
Nieszczelne, nieestetyczne wypełnienia  w zębach trzonowych
Co zrobiono:
Nowe wypełnienia kompozytowe odbudowujące anatomię zębów
Wykonał:
Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 30

Problem:
Wada zgryzu, brak bocznych siekaczy („dwójek”)
Co zrobiono:
Leczenie ortodontyczne, leczenie protetyczne (licówki porcelanowe)
Wykonał: Ortodoncja – Alicja Malinowska-Jędraszczyk
Protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 31

Problem:
Nieszczelne, nieestetyczne wypełnienia  w zębach trzonowych i w zębie przedtrzonowym
Co zrobiono:
Nowe wypełnienia kompozytowe odbudowujące anatomię zębów, 1 wizyta
Wykonał:
Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 32

Problem:
Nieestetyczne wypełnienia, starcie zębów.
Co zrobiono:
projekt nowego uśmiechu (DSD), leczenie protetyczne (licówki i korona porcelanowa).
Wykonał:
DSD, Protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 33

Problem:
Nieestetyczne wypełnienia, uszkodzone korony zębów, starcie patologiczne zębów, braki zębowe.
Co zrobiono:
projekt nowego uśmiechu (DSD), deprogramacja za pomocą szyny zgryzowej, leczenie implantologiczne, leczenie protetyczne (korony i licówki pełnoceramiczne).
Wykonał:
DSD, chirurgia, protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 34

Problem:
Nieestetyczne wypełnienia, starcie zębów.
Co zrobiono:
projekt nowego uśmiechu (DSD), leczenie protetyczne (licówki porcelanowe).
Wykonał:
DSD, Protetyka – Sebastian Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 35

Problem:
Wada zgryzu
Co zrobiono:
Leczenie ortodontyczne
Wykonał:
Alicja Malinowska-Jędraszczyk

Metamorfoza uśmiechu nr 36

Problem:
Ułamany ząb
Co zrobiono:
Wypełnienia kompozytowe z indywidualną charakteryzacją
Wykonał:
Sebastian Jędraszczyk