Diagnostyka

Skuteczne leczenie stomatologiczne wymaga dokładnej i szybkiej diagnostyki, dlatego nowoczesna diagnostyka radiologiczna w naszej klinice to podstawa naszych działań.

Jaki sprzęt jest wykorzystywany do diagnostyki w Nova?

Wykorzystujemy tomograf stomatologiczny Carestream Dental, aparaty RTG MyRay, które wraz z radiowizjografią są na wyposażeniu każdego gabinetu . Do analizy badań radiologicznych wykorzystujemy dedykowane do tego celu monitory i komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie. Cały nasz system radiologiczny jest pod stałym nadzorem inspektora ochrony radiologicznej i podlega comiesięcznym testom.

Nowoczesna tomografia 3D

Tomografia 3D (CBCT) to nowoczesne, nieinwazyjne, bezbolesne i bardzo precyzyjne badanie, które daje nam wiele możliwości obrazowania radiologicznego. Co więcej poprawia standard opieki w endodoncji, implantologii, chirurgii jamy ustnej oraz w czasie codziennych zabiegów stomatologicznych. Dzięki obrazom uzyskanym za pomocą tomografii 3D możemy precyzyjnie ocenić wszystkie struktury anatomiczne w obrębie twarzoczaszki i tym samym postawić jednoznaczną diagnozę oraz dopasować plan leczenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. A to z kolei przekłada się na skuteczność prowadzonego przez nas leczenia, jednocześnie minimalizując ryzyko niepowodzeń i powikłań.

Nasz tomograf to nie tylko obrazowanie 3D, ale także standardowe zdjęcia 2D – pantomograficzne i cefalometryczne, które stanowią podstawę diagnostyczną w planowaniu leczenia ortodontycznego, zachowawczego czy chirurgicznego.

Badanie tomograficzne jest również nieodzownym elementem diagnostyki i planowania leczenia implantologicznego. W połączeniu ze specjalistycznym oprogramowaniem do planowania leczenia CoDiagnostiX, możemy precyzyjnie ocenić struktury kostne, ich gęstość oraz zaplanować pozycje implantów stomatologicznych i ewentualnych procedur regeneracyjnych.

Zalety cyfrowej diagnostyki radiologicznej:

  • krótki czas badania i szybkie wyniki
  • wyjątkowa precyzja otrzymanych obrazów
  • minimalna dawka promieniowania

Zdjęcie pantomograficzne

Zdjęcie pantomograficzne  (panoramiczne) jest podstawowym badaniem radiologicznym, które polega na prześwietleniu wszystkich zębów oraz otaczających ich struktur i tkanek: kości szczęki i żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych. 

Badanie cefalometryczne

Badanie cefalometryczne (zdjęcie boczne czaszki) to rodzaj badania znajdującego zastosowanie przede wszystkim w ortodoncji – zarówno diagnostyce wad zgryzu, planowaniu ich leczenia, jak i kontrolowaniu jego przebiegu oraz uzyskanych efektów.

Jeżeli nie jesteś naszym Pacjentem również zgłoś się do nas!

Tomografia komputerowa, pantomogram i cefalometria to badania, które wykonujemy również dla osób, które nie są pacjentami naszej kliniki. Badanie przeprowadzamy wyłącznie na podstawie skierowania opatrzonego pieczątką lekarza kierującego. Pacjent otrzymuje badanie zapisane na płycie CD wraz przeglądarką i instrukcją otwierania badania.