Implantologia

Leczenie implantologiczne jest doskonale znaną, przewidywalną oraz nowoczesną metodą leczenia, naukowo udokumentowaną i stosowaną od kilkudziesięciu lat w stomatologii. Zęby odbudowane na implantach są nie do odróżnienia od naturalnych zębów zarówno pod względem estetycznym, jak i pod względem komfortu w codziennym użytkowaniu. Dzięki implantom możesz swobodnie rozmawiać oraz uśmiechać się pewnie i promiennie, a dobra pielęgnacja oraz regularne wizyty kontrolne u dentysty gwarantują trwały sukces leczenia.

Implant dentystyczny to mała śrubka wykonana z tytanu, który jest biokompatybilny, nietoksyczny, oraz dobrze tolerowany przez organizm.

W Stomatologia NOVA od samego początku stosujemy system implantów szwajcarskiej marki Straumann, która jest jedną z najlepiej udokumentowanych przez ponad 40 lat szerokich badań naukowych i klinicznych. Różnorodność implantów w tym systemie pozwala nam na dobranie odpowiedniego do warunków anatomicznych u każdego pacjenta.

ROXOLID to przełomowy materiał firmy Straumann specjalnie opracowany do stosowania z implantami dentystycznymi. Jest to stop tytanu i cyrkonu, silniejszy niż czysty tytan z doskonałymi właściwościami dla procesu osteointegracji. Połączenie to jest unikatowe na rynku implantów dentystycznych.

Na czym polega leczenie implantologiczne w klinika Nova?

Zabieg umieszczenia implantu wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i jest całkowicie bezbolesny.

Okres gojenia trwa od 6 tygodni do kilku miesięcy, w zależności od indywidualnej sytuacji medycznej. Przez ten okres implant zostaje stabilnie zespolony z kością – proces ten nazywa się osteointegracją. Po okresie wgajania implant jako sztuczny korzeń służy do mocowania indywidualnie wykonanych koron, mostów oraz całych protez zębowych.

Jesteśmy w stanie uzupełnić zarówno brak pojedynczego zęba, jak i kilku, a nawet całkowite bezzębie u Pacjenta. Precyzyjna diagnostyka 3D (tomografia komputerowa), planowanie cyfrowe oraz stosowane przez nas technologie dają nam możliwość uzupełniać braki natychmiastowo, jak i po wielu latach od utraty zębów własnych.

Dlaczego trzeba uzupełniać braki zębowe?

Utrata korzenia zęba naturalnego doprowadza do zaniku kości i dziąsła oraz powoduje przesuwanie i pochylanie się zębów sąsiadujących w kierunku luki po brakującym zębie. W wyniku tego procesu powstają niewłaściwe kontakty zębów górnych i dolnych, co może doprowadzić chorób przyzębia, patologicznych starć zębów, a w najgorszym przypadku do ich rozchwiania i utraty. Zastosowanie implantu zapobiega temu procesowi, a tym samym pozwala zachować naturalny wygląd twarzy. Tradycyjne mosty protetyczne i protezy nie zastępują zęba i jego korzenia, nie zatrzymają zaniku kości, a nawet czasami go prowokują. Przy zastosowaniu mostu sąsiadujące zdrowe zęby po obu stronach ubytku muszą zostać oszlifowane, aby mogły stanowić podparcie dla mostu.

Stosując implant w miejscu ubytku, w żaden sposób nie wpływamy na sąsiadujące zdrowe zęby, które pozostają nienaruszone.

Implanty stomatologiczne przywracają jakość życia, wygodę oraz estetykę.

Ponadto:

 • są bezpieczne dla organizmu,
 • oszczędzają zęby sąsiednie,
 • zachowują rysy twarzy,
 • zapobiegają zanikowi kości i dziąsła,
 • funkcjonują jak zęby własne.

Dlaczego warto leczyć się implantologicznie w klinika NOVA?

 • Klinika wyposażona jest w tomografię komputerową.
 • Zabiegi implantacji wykonujemy  w oparciu o szablony chirurgiczne i nawigację komputerową. Pozwala to nam z wielką precyzją umieścić implant w pozycji, która była wcześniej zaplanowana wirtualnie w programie komputerowym. Dodatkowo zabiegi implantacji nawigowanej trwają o wiele krócej w porównaniu do implantacji klasycznej, a dolegliwości pozabiegowe są znacznie mniejsze lub nie występują w ogóle.
 • CoDiagnostiX to profesjonalne narzędzie do planowania implantologicznego. Jest idealnym rozwiązaniem stworzonym na potrzeby cyfrowej implantologii z możliwością planowania optymalnej pozycji implantów względem przyszłych uzupełnień protetycznych, a także do projektowania szablonów chirurgicznych do zabiegów w tzw. nawigacji komputerowej. Pomaga nam w zapewnieniu bezpiecznych i przewidywalnych wyników leczenia.
 • Wykorzystywany jest system implantologiczny Straumann.
 • Stosowane techniki wspomagają gojenie i regenerację kości (A-PRF, I-PRF).
 • Zabiegi standardowo zawsze wykonywane są w powiększeniu lup zabiegowych w celu zwiększenia ich precyzji.
 • Ponad 15 letnie doświadczenie w zabiegach implantologicznych.

Jak wygląda wszczepienie implantu w klinice Nova?

1

Przed przystąpieniem do leczenia przeprowadzamy wywiad i dokładną diagnostykę jamy ustnej Pacjenta (w tym wyciski cyfrowe skanerem 3Shape) oraz poznajemy oczekiwania dotyczące efektów leczenia. Na miejscu w klinice wykonujemy niezbędną diagnostykę radiologiczną 3D (tomografia komputerowa). Dopiero na podstawie zebranych informacji planujemy leczenie implantologiczne. Zanim jednak do niego przystąpimy, przedstawiamy i omawiany wspólnie z Pacjentem cały proces leczenia.

2

Sam zabieg umieszczenia implantu wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i jest całkowicie bezbolesny. Dolegliwości, które czasami mogą wystąpić po zabiegu, są nie większe od tych, jakie pojawiają się po usunięciu zęba. Ogólnodostępne  środki farmakologiczne umożliwiają jednak wyeliminowanie tych dolegliwości. Okres integracji implantu trwa standardowo 3-6 miesięcy i zależy on od miejsca, w którym wszczepiono implant (żuchwa ok. 3 m-cy, szczęki ok. 6 m-cy). Jeżeli przeprowadzane są dodatkowe konieczne zabiegi odtwórcze kości, czas leczenia może się wydłużyć.

3

W trakcie wgajania się implantów staramy się, aby pacjent zaopatrzony był w uzupełnienie tymczasowe, które umożliwia mu funkcjonowanie do momentu wykonania ostatecznej odbudowy protetycznej. Następuje odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej dziąsło wokół implantu. Często dla uzyskania optymalnego efektu estetycznego przed wykonaniem ostatecznej pracy protetycznej wykonujemy korony lub mosty tymczasowe, mające na celu odpowiednie ukształtowanie dziąsła wokół implantów. Dotyczy to szczególnie odcinka przedniego, gdzie estetyka stanowi kluczowy element powodzenia leczenia implantoprotetycznego.

4

W momencie gdy dziąsło jest w pełni wygojone, stabilne i odpowiednio ukształtowane, wykonujemy i osadzamy na implancie ostateczną odbudowę protetyczną. Ale na tym nie koniec. Integralnym elementem całego procesu leczenia są regularne kontrole co 6 miesięcy, które pozwalają na utrzymanie osiągniętego efektu przez długie lata.

FAQ

1. Czy zabieg jest bolesny?

Nie! Zabiegi są  wykonywane w znieczuleniu miejscowym, które najczęściej jest wystarczające do stworzenia pełnego komfortu dla Pacjenta.

2. Kiedy najlepiej uzupełnić implantem brakujący ząb?

Im szybciej wdrożymy leczenie implantologiczne tym lepsze są tego efekty. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie podczas jednego zabiegu implantu natychmiast po usunięciu zęba, co ogranicza do minimum zaniki kości i dziąsła. Odkładanie w czasie decyzji o podjęciu leczenia wiąże się z ryzykiem zaniku tkanek w miejscu planowanej implantacji i dodatkowymi zabiegami regeneracji kości i dziąsła.

3. Na jak długo wystarcza implant?

Generalnie przyjmuje się, że implanty są dożywotnie. Implanty Straumann są objęte gwarancją dożywotnią, ale dotyczy ona implantu jako produktu. Samo utrzymanie implantu w kości zależy od nas samych. Aby cieszyć się implantami całe życie, muszą być spełnione odpowiednie warunki – uzupełnione zęby w szczęce przeciwstawnej, regularne kontrole co 6 miesięcy i bardzo dobra higiena jamy ustnej.

4. Czy choroby ogólne tj. cukrzyca lub osteoporoza są przeszkodą w stosowaniu implantów?

Nie, pod warunkiem, że są one leczone i są pod kontrolą lekarza prowadzącego daną chorobę.

5. Co muszę robić, aby zachować jak najdłużej implant?

Aby cieszyć się implantami całe życie, muszą być spełnione odpowiednie warunki – uzupełnione zęby w szczęce przeciwstawnej, regularne kontrole co 6 miesięcy i bardzo dobra higiena jamy ustnej.

6. Jeżeli brakuje mi 3 zębów, to czy muszę mieć 3 implanty?

To zależy od Twoich oczekiwań. Jeżeli chcesz, aby każdy odbudowany ząb był „samodzielny”- to tak. Zaletą takiego rozwiązania jest łatwiejsza higiena – taka sama jak przy zębach naturalnych. Drugim, tańszym rozwiązaniem jest wykonanie mostu opartego na 2 implantach. W tym przypadku zabiegi higienizacyjne są trochę odmienne.

Należy jeszcze poruszyć kwestię tzw. serwisu wykonanych prac protetycznych w momencie konieczności  ich wymiany. W przypadku pierwszego rozwiązania wymieniana jest tylko korona, która tego wymaga. Natomiast w drugim - wymianie podlega cały most.

7. Brakuje mi jednego zęba. Co będzie dla mnie lepsze: most czy implant?

Odbudowa brakującego zęba mostem protetycznym wiąże się z koniecznością oszlifowania zębów sąsiadujących z luką. Zęby oszlifowane będą już zawsze musiały być zaopatrzone w korony protetyczne, nawet gdy po pewnym czasie zdecydujesz o wymianie mostu na implant. Warto dobrze przemyśleć decyzję o wyborze leczenia. Dodatkowo sam most nie zabezpiecza kości i dziąsła przed ich zanikiem.

Dla uzupełnienia pojedynczego braku zębowego, pojedynczy implant okazuje się być bardziej korzystny finansowo w porównaniu do tradycyjnego 3-punktowego mostu mocowanego na stałe. Zwłaszcza gdy wystarczająca jest objętość kości. Rekonstrukcja na implancie jest szczególnie rekomendowana z ekonomicznego punktu widzenia.

8. Czy wiek pacjenta jest ograniczeniem w leczeniu implantologicznym?

Wprowadzenie implantów jest możliwe, kiedy kość przestanie rosnąć. Dlatego też, u młodych pacjentów implanty mogą zostać zastosowane tylko w przypadku pełnego zakończenia rozwoju kości. Z drugiej strony, nie ma określonego ograniczenia maksymalnego wieku. Najstarszy pacjent, u którego wykonaliśmy odbudowy zębów na implantach miał 82 lata.

9. Czy leczenie implantologiczne jest drogie?

Koszty leczenia zależą od ilości potrzebnych implantów, jak również od tego, czy regeneracja kości będzie konieczna. Innymi czynnikami wpływającymi na cenę jest sam rodzaj zabiegu, praca laboratorium oraz rodzaj rekonstrukcji protetycznej.

Szczegółowy kosztorys zostaje stworzony zawsze po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki i przedstawiony przed rozpoczęciem leczenia. W porównaniu do uzupełnień protetyki tradycyjnej implanty mogą okazać się korzystniejsze finansowo w długim okresie czasu.

10. Czy mając wszczepione implanty, mogę być poddany badaniu rezonansem magnetycznym?

Tak, nie ma przeciwwskazań do takiego badania. Jednak zalecamy poinformować personel wykonujący badanie o fakcie posiadania implantów stomatologicznych.

Leczeniem implantologicznym zajmuje się:

Lekarz stomatolog Sebastian Jędraszczyk, specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji, praktyka implantologiczna (Licencja Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego nr 12/2009), członek International Team for Implantology (ITI). Implantologią zajmuje się od 2006 r. Na przestrzeni tych lat zdobył ogromne doświadczenie wykonując tysiące zabiegów implantologicznych i odtwórczych kości.

Sebastian Jędraszczyk

lekarz dentysta
spacjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji

Renata Samulak

dr nauk medycznych,
specjalista periodontologii