Cennik

W klinice Stomatologia NOVA skupiamy się na całym zdrowiu jamy ustnej Pacjenta. Naszym celem jest osiągnięcie najwyższej jakości i estetyki w oferowanych przez nas  usługach. Gwarantujemy, że wszystkie usługi stomatologiczne są wykonane przez naszych specjalistów z najwyższą starannością, według aktualnych i najnowszych metod leczenia, przy użyciu najlepszych oraz sprawdzonych materiałów i technologii.  

Dbając o komfort naszych Pacjentów podczas leczenia do każdego zabiegu oferujemy bezpłatne i skuteczne znieczulenie.

Ze względu na złożoność leczenia stomatologicznego i różnorodność rozwiązań jakie możemy Państwu zaoferować najlepszym sposobem na precyzyjną informację dotyczącą leczenia i jego kosztów jest wizyta konsultacyjna u naszych specjalistów.

Podany cennik ma formę informacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA

Kluczem do sukcesu w leczeniu stomatologicznym jest właściwa diagnoza i „szyty na miarę” plan leczenia. Z tego powodu przed przystąpieniem do leczenia przeprowadzamy dokładne badanie i niezbędną diagnostykę jamy ustnej, a co najważniejsze, poznajemy oczekiwania Pacjenta dotyczące efektów leczenia.

Bazując na tych informacjach przygotowywany jest szczegółowy plan leczenia z harmonogramem i podziałem na etapy, który Pacjent otrzymuje w formie pisemnej. Dzięki takiemu podejściu Pacjent może od razu  poznać koszt leczenia jeszcze przed jego rozpoczęciem.

Dopiero po zaakceptowaniu planu leczenia przystępujemy do jego realizacji.

BADANIE STOMATOLOGICZNE / KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA

Wizyta, podczas której dowiesz się o stanie Twojego uzębienia i możliwościach leczenia. Przeprowadzamy szczegółowe badanie i wykonujemy dostosowaną do potrzeb diagnostykę, zdjęcia fotograficzne, po czym każdy Twój problem jest wnikliwie omawiany oraz przedstawiamy możliwości leczenia.  Czas trwania wizyty 1-1,5 godziny.

200-250 zł
SKAN CYFROWY

Za pomocą skanera wewnątrzustnego pobieramy cyfrowe wyciski łuków zębowych, które są wygodniejsze dla pacjentów i co najmniej tak dokładne, jak konwencjonalne wyciski. Dzięki tej technologii natychmiast uzyskujemy na monitorze trójwymiarowy obraz zębów, który możemy dowolnie obracać w celu pokazania pacjentowi problemów związanych z zębami. W praktyce wycisk cyfrowy wykorzystujemy przede wszystkim do komputerowego planowania leczenia ortodontycznego, protetycznego oraz implantologicznego, a także do monitorowania postępów leczenia.

250 zł
PLAN LECZENIA

Na podstawie badania stomatologicznego, dokumentacji fotograficznej, skanów cyfrowych łuków zębowych oraz analizy badań radiologicznych przygotowujemy indywidualny plan leczenia z harmonogramem i kosztorysem poszczególnych etapów leczenia, który Pacjent otrzymuje w formie pisemnej. Staramy się, aby plan leczenia uwzględniał kilka propozycji leczenia dostosowanych do potrzeb Pacjenta.

Przedstawienie i omówienie planu leczenia odbywa się na osobnej wizycie, która trwa zazwyczaj 1-1,5 godziny.

150-400 zł
ZDJĘCIE RVG PANORAMICZNE (PANTOMOGRAM)
130 zł
ZDJĘCIE RVG CEFALOMETRYCZNE
130 zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Badanie tomograficzne wykonujemy standardowo przed planowaniem leczenia implantologicznego, chirurgicznego oraz przed powtórnym leczeniem kanałowym zęba. Jest to zaawansowane badanie obrazowe wykorzystującego tę samą technologię co zdjęcie rentgenowskie, a które pozwala w krótkim czasie precyzyjnie ocenić stan struktur wewnętrznych twarzoczaszki w trzech wymiarach.
Tomografia komputerowa jest badaniem bezpiecznym, krótkotrwałym i nie wymaga szczególnych przygotowań ze strony pacjenta. Na życzenie wykonane badanie radiologiczne możemy zapisać na płycie CD wraz z programem do odczytu badania lub wysłać na adres e-mail.

250–350 zł
PAKIET DIAGNOSTYCZNY PREMIUM

Pakiet obejmuje konsultację specjalistyczną, kompleksową diagnostykę stomatologiczną, w tym tomografię komputerową, skany cyfrowe jamy ustnej, drukowane modele diagnostyczne, rejestrację zgryzu i ruchów żuchwy, rejestrację położenia szczęki za pomocą łuku twarzowego, badanie stawów skroniowo-żuchwowych, dokumentację fotograficzną oraz sporządzenie planu leczenia kompleksowego z kosztorysem.

Dwie wizyty (pierwsza – 1,5-2h, druga -1,5h).

1700 zł
PAKIET DIAGNOSTYCZNY ORTO

Pakiet obejmuje specjalistyczną konsultację ortodontyczną, niezbędną diagnostykę pod kątem leczenia ortodontycznego (zdjęcie RVG panoramiczne i zdjęcie cefalomeryczne, cyfrowe skany wewnątrzustne, drukowane modele diagnostyczne, badanie stawów skroniowo- żuchwowych, dokumentację fotograficzną) oraz przygotowanie planu leczenia ortodontycznego z kosztorysem.
Dwie wizyty (pierwsza 1-1,5h, druga -1h).

1100 zł

DSD to unikalna metoda dzięki której mamy wyjątkową możliwość kompleksowego zaprojektowania całkowicie odmienionego uśmiechu, który będzie idealnie dopasowany do twarzy Pacjenta. Dzięki technologii cyfrowej możemy zaprezentować efekt naszej przyszłej pracy jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Jednocześnie pomaga ona wybrać najlepsze rozwiązania do osiągnięcia zaplanowanego efektu końcowego. Podczas pierwszej wizyty wykonujemy zdjęcia fotograficzne wewnątrzustne i zewnątrzustne oraz skanujemy łuki zębowe. Na podstawie zebranych danych projektujemy nowy uśmiech. Na kolejnej wizycie, bez ingerencji w strukturę zębów, zakładane są na zęby nakładki kompozytowe tzw. mock-up diagnostyczny, który oddaje zaplanowany kształt zębów, czyli Twojego nowego uśmiechu, do którego będziemy dążyć w trakcie późniejszego leczenia. Na koniec wizyty Pacjent otrzymuje od nas dokumentację fotograficzną (zdjęcia bez i z mock-up’em).

INDYWIDUALNY PROJEKT UŚMIECHU:
Tylko wizualizacja wirtualna
600 zł
1 łuk zębowy

(wizualizacja wirtualna, skan cyfrowy, rejestracja zgryzu za pomocą łuku twarzowego, modele diagnostyczne, wax-up, mock-up, dokumentacja fotograficzna przed-po)

1500 zł
2 łuki zębowe

(wizualizacja wirtualna, skan cyfrowy, rejestracja zgryzu za pomocą łuku twarzowego, modele diagnostyczne, wax-up, mock-up, dokumentacja fotograficzna przed-po)

2000 zł

Leczenie implantologiczne to najbezpieczniejsza i najbardziej przewidywalna metoda odbudowy braków zębowych. Dzięki stosowanej przez nas diagnostyce cyfrowej (tomografia, skaner cyfrowy, komputerowo nawigowane zabiegi chirurgiczne) możemy precyzyjnie zaplanować, a następnie wykonać całe leczenie implantologiczne, które będzie dla Pacjenta bezpieczne, bezbolesne i komfortowe. Po każdym zabiegu Pacjent otrzymuje zalecenia pozabiegowe na piśmie, które są szczegółowo omawiane oraz zestaw pozabiegowy do utrzymania higieny jamy ustnej. Wizyty kontrolne po zabiegach chirurgicznych oraz zdjęcie szwów są u nas bezpłatne.

W naszej praktyce od 2007 roku korzystamy z implantów i komponentów protetycznych renomowanej szwajcarskiej marki Straumann, wiodącego producenta implantów na świecie. Implanty Straumann® są jednym z najlepiej udokumentowanych i przebadanych klinicznie, co w połączeniu z naszym wieloletnim doświadczeniem gwarantuje naszym Pacjentom trwałość efektów leczenia na długie lata.

Potwierdzeniem tego jest udzielana przez producenta dożywotnia gwarancja na implanty i komponenty protetyczne.

EKSTRAKCJA ZĘBA

Koszt uzależniony jest od zęba, jego pozycji i trudności zabiegu.

Cena obejmuje szycie zębodołu, opiekę pozabiegową oraz usunięcie szwów po okresie gojenia rany poekstrakcyjnej.

350-900 zł
CHIRUGICZNE USUNIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO

Zabieg usunięcia dotyczący najczęściej zatrzymanych zębów ósmych. Cena obejmuje szycie zębodołu, opiekę pozabiegową oraz usunięcie szwów po okresie gojenia rany poekstrakcyjnej.

1900 zł
IMPLANT STOMATOLOGICZNY

Całkowicie bezbolesny zabieg umieszczenia implantu z użyciem szablonu chirurgicznego (implantacja nawigowana). Czas trwania całego zabiegu implantacji (bez dodatkowych procedur regeneracyjnych) najczęściej nie przekracza 30 minut.

Cena zawiera: indywidualny szablon chirurgiczny, umieszczenie implantu Straumann, szycie rany, diagnostykę radiologiczną pozabiegową, pozabiegowy zestaw do higieny jamy ustnej oraz opiekę pozabiegową.

3700 zł
REGENERACJA KOŚCI

W sytuacji kiedy ilość kości jest zbyt mała na prawidłowe umieszczenie implantu wówczas wykonujemy zabiegi regeneracyjne kości z użyciem bezpiecznych dla Pacjenta biomateriałów. Bardzo często zabiegi te wykonujemy w połączeniu z umieszczeniem implantu, co w efekcie końcowym skraca całkowity czas leczenia nawet o połowę.

od 1800 zł
PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ (SINUS LIFTING)

Jest to zabieg mający na celu odtworzyć zanikłe struktury kostne w odcinkach bocznych szczęki, które w kolejnym etapie leczenia posłużą jako baza do umieszczenia implantu stomatologicznego. Koszt zabiegu jest uzależniony od zastosowanej techniki zabiegowej (sinus lifting zamknięty lub otwarty) oraz ilości biomateriału niezbędnego do osiągnięcia planowanego efektu leczenia.

2500-6000 zł
IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA

W sytuacji, gdy musimy usunąć ząb, to jest to najlepszy moment, aby umieścić w jego miejsce implant stomatologiczny, który po okresie integracji z kością posłuży jako podstawa do odbudowy protetycznej brakującego zęba. Jest to jednowizytowy i bezbolesny zabieg, podczas którego usuniemy ząb i natychmiast w jego miejsce osadzimy implant stomatologiczny.

Cena zawiera: indywidualny szablon chirurgiczny, usunięcie zęba, umieszczenie implantu Straumann, regenerację kości zębodołu i dziąsła, koronę tymczasową lub indywidualną śrubę gojącą, szycie rany, diagnostykę radiologiczną pozabiegową, pozabiegowy zestaw

do higieny jamy ustnej oraz opiekę pozabiegową.

5700 zł
KORONA PROTETYCZNA OPARTA NA IMPLANCIE

Korona na bazie cerkonu, licowana ceramiką + łącznik protetyczny implant-korona.

3500 zł
MOST PROTETYCZNY OPARTY NA IMPLANTACH ODBUDOWUJĄCY CAŁY ŁUK ZĘBOWY

Koszt wykonania obejmuje wszystkie elementy protetyczne (łączniki implant-korona mostu), wykonanie mostu cerkonowego, wizyty kontrolne przez okres 6 miesięcy od momentu oddania pracy protetycznej oraz kompozytową kopię mostu na wypadek zdarzeń losowych powodujących uszkodzenie mostu, która będzie go zastępować w trakcie jego naprawy.

ALL-on-4 – most cerkonowy oparty na 4 implantach stomatologicznych
35000 zł
ALL-on-6 – most cerkonowy oparty na 6 implantach stomatologicznych
38000 zł
PROTEZA MOCOWANA DO BELKI PROTETYCZNEJ

Proteza ruchoma odbudowująca brakujące zęby, która jest wsparta na belce protetycznej. Sama belka jest przykręcona do implantów stomatologicznych. Stabilizacja protezy jest na tyle mocna, że funkcjonalnie odbudowa jest zbliżona do naturalnych zębów, a jednocześnie jest łatwa w utrzymaniu higieny oraz nie wymaga stosowania klejów do protez. Cena obejmuje koszt wykonania protezy odbudowującej cały łuk zębowy z indywidualną charakteryzacją oraz belki protetycznej opartej 4 implantach stomatologicznych.

17000 zł
W przypadku złożonego leczenia koszt procedur jest ustalany indywidualnie i przedstawiony w kompleksowym planie leczenia. Gwarantujemy niezmienność kosztów przez okres 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia implanto-protetycznego.

W leczeniu ortodontycznym oferujemy bardzo szeroki wybór systemów ortodontycznych. Niezależnie od Twojego wieku nasz doświadczony specjalista ortodoncji dobierze najlepsze rozwiązanie, które szybko i skutecznie pozwoli osiągnąć efekt estetyczny i funkcjonalny. Oferujemy leczenie ortodontyczne za pomocą systemów nakładkowych jak i aparatów stałych.

APARAT STAŁY METALOWY
2700 zł
APARAT STAŁY ESTETYCZNY
3200-4500 zł
WIZYTA KONTROLNA Z APARATEM STAŁYM
250-350 zł
INVISALIGN – system nakładkowy
9500-20000 zł
ONCE – system nakładkowy
5000-15000 zł

Naszym głównym celem leczenia stomatologicznego jest spełnić oczekiwania estetyczne i funkcjonalne naszych Pacjentów. Proponowane przez nas leczenie protetyczne zawsze jest indywidualnie dobierane do potrzeb i oczekiwań Pacjenta. Oferujemy rozwiązania protetyczne zarówno z protetyki klasycznej jak i te najnowocześniejsze, wykorzystując do tego technologie cyfrowe począwszy od etapu projektowania uśmiechu, poprzez wyciski cyfrowe, a kończąc na wykonaniu prac protetycznych w technice CAD/CAM.

Podane ceny obejmują znieczulenie, przygotowanie zęba do odbudowy protetycznej, skanowanie cyfrowe, rejestracje łukiem twarzowym, uzupełnienia tymczasowe, niezbędne wizyty kontrolne w okresie 6 miesięcy po zakończeniu leczenia protetycznego.
Ostateczny koszt leczenia ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu leczenia.
Na nasze prace protetyczne udzielamy 3 letnią rękojmię.

FLOW INJECTION

Biofunkcjonalna, nie wymagająca szlifowania, kosmetyczna odbudowa zębów techniką wtryskiwanego kompozytu. Jest to zabieg bezbolesny, nie wymagający znieczulenia, dzięki któremu już w trakcie 1 wizyty możemy przeprowadzić pełną metamorfozę uśmiechu. Flow injection to ekonomiczna alternatywa do leczenia z wykorzystaniem licówek ceramicznych.

od 9000 zł
LICÓWKA PORCELANOWA

Licówki są uzupełnieniami estetycznymi w postaci cienkich płatków porcelanowych, które są przyklejane do zębów na powierzchniach wargowych/policzkowych. Pozwalają m.in. na: zmianę koloru, korektę kształtu zęba, zamknięcie szpar między zębami.

2700 zł
LICÓWKA PORCELANOWA PREMIUM

Bardzo cienkie licówki porcelanowe o najwyższej estetyce i bardzo naturalnym wyglądzie. Istnieje możliwość wykonania ich na zębach bez wcześniejszej preparacji. Ceramika napalana jest w całości ręcznie.

3200 zł
LICÓWKA KOMPOZYTOWA (BONDING)

Do wykonania licówek kompozytowych stosujemy włoski kompozyt ENAMEL, najwyżej oceniany przez klinicystów na całym świecie, który charakteryzuje się najwyższą estetyką, trwałością i przede wszystkim biokompatybilnością.

1000 zł
KORONA PORCELANOWA

Korony protetyczne wykonujemy wówczas, gdy ząb uległ rozległemu uszkodzeniu i odbudowa za pomocą wypełnienia kompozytowego jest niemożliwa. Korony pełnoceramiczne najlepiej ze wszystkich koron naśladują naturalny kolor zęba zachowując jednocześnie wysoką wytrzymałość mechaniczną. Szczególnie polecana na zęby w odcinku przednim.

2700 zł
KORONA CERKONOWA

Korona ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną może być stosowane na wszystkich zębach jako korona pojedyncza lub jako element mostu protetycznego.

2500 zł
KORONA PORCELANOWA (NA BAZIE STOPU METALI NIESZLACHETNYCH)

Korona porcelanowa, która posiada wewnętrzy metalowy szkielet i ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną może być stosowane na wszystkich zębach jako korona pojedyncza lub jako elementy mostu protetycznego. Dobra estetyka.

2300 zł
PROTEZA CAŁKOWITA

Ruchoma proteza akrylowa odbudowująca zęby w przypadku bezzębia. Indywidualna charakteryzacja.

3900 zł

Profilaktyka jest najprostszą metodą zapobiegania wszelkim chorobom w obrębie jamy ustnej. Jej częścią jest regularna higienizacja polegająca na całkowitym usunięciu kamienia oraz osadu nazębnego. W naszych gabinetach zabiegi higienizacyjne przeprowadzają doświadczone dyplomowane higienistki stomatologiczne. Rekomendujemy przeprowadzanie zabiegów higienizacyjnych co 6 miesięcy.

LAKOWANIE ZĘBA

Zabieg profilaktyczny polegający na oczyszczeniu powierzchni zęba i wypełnieniu lakiem szczelinowym miejsc najbardziej podatnych na powstawanie próchnicy (bruzdy, szczeliny i otwory ślepe na powierzchni zębów). Zalecamy lakowanie zębów u dzieci i młodzieży w okresie wyrzynania zębów stałych.

200 zł
USUNIĘCIE ZŁOGÓW NAZĘBNYCH

W zależności od ilości i rodzaju złogów (kamień naddziąsłowy, osad nazębny) wykonujemy zabiegi mające na celu całkowite ich usunięcie (skaling ultradźwiękowy, piaskowanie zębów). Po oczyszczeniu zęby są polerowane za pomocą delikatnych past o odpowiednio dobranych ziarnistościach, a następnie zabezpieczone preparatem z fluorem lub z nanohydroksyapatytem. Ostatnim etapem wizyty jest instruktaż higieny jamy ustnej dostosowany indywidualnie do potrzeb Pacjenta oraz pomoc w doborze odpowiednich produktów do higieny jamy ustnej.

290-450 zł
SKALING ZĘBÓW GŁĘBOKI

Jest to zabieg mający na celu usunięcie złogów nazębnych nad- i poddziąsłowych w połączeniu z płukaniem kieszonek zębowych i piaskowaniem poddziąsłowych powierzchni korzeni urządzeniem Perio Air Flow. Zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym i w powiększeniu lup zabiegowych. Zabieg wykonywany jest przez lekarza dentystę.

600 zł

Leczenie zachowawcze przeprowadzamy w powiększeniu lup zabiegowych lub mikroskopu. Leczony ząb izolujemy od śliny i bakterii występujących w jamy ustnej koferdamem (gumowa osłona), a do wykonania wypełnień stosujemy najwyższej jakości materiały kompozytowe. Pozwala to nam na wykonanie wypełnień kompozytowych w sposób bezpieczny i z najwyższą dokładnością, których trwałość sięga nawet kilkunastu lat.

WYPEŁNIENIE KOMPOZYTOWE

Wypełnienia, które idealnie odwzorowują naturalną morfologię zębów i odbudowują prawidłową funkcję

380-600 zł
ICON – usuwanie przebarwień szkliwa

Usuwanie białych plamek na zębach wykonujemy przy pomocy innowacyjnego systemu ICON, który nie tylko usuwa przebarwienia, ale także hamuje rozwój próchnicy.

400 zł
Gdy procesy próchnicowe są na tyle zaawansowane, że doprowadziły do stanu zapalnego tkanek wewnątrz zęba (miazgi zębowej), wówczas jedynym sposobem zachowania zęba jest jego leczenie endodontyczne (kanałowe). Przeprowadzamy je w izolacji od środowiska jamy ustnej za pomocą koferdamu (gumowa osłona), pod kontrolą mikroskopu zabiegowego, przy użyciu narzędzi maszynowych oraz urządzeń do pomiarów długości kanałów (endometry). Do wypełnień kanałów stosujemy systemy ciekłej gutaperki, która szczelnie i trwale wypełnia cały system korzeniowy zęba. Dokładamy wszelkich starań, aby całe leczenie kanałowe Państwa zęba odbyło się na jednej wizycie. Powtórne leczenie kanałowe (RE-ENDO) przeprowadzamy wówczas, gdy wykonane w przeszłości leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Jest ono zawsze trudniejsze, bardziej pracochłonne i wymagające od lekarza najwyższej precyzji oraz dużego doświadczenia. Dla wygodny naszych pacjentów, każdy z gabinetów dentystycznych wyposażony jest w nowoczesny cyfrowy aparat rentgenowski. Koszt leczenia zależy od ilości kanałów i stopnia trudności jego przeprowadzenia.
Leczenie kanałowe zęba
od 1000 zł
Powtórne leczenie kanałowe zęba
od 1300 zł
Resekcja wierzchołka korzenia
W przypadku, gdy mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia kanałowego objawy stanu zapalnego nie ustępują, wówczas leczeniem z wyboru jest wykonanie zabiegu resekcji wierzchołka. Jest to mikrochirurgiczny zabieg polegający na odcięciu wierzchołka korzenia i usunięciu go wraz z otaczającymi go zmianami zapalnymi (ziarnina, torbiel). Aby zabieg resekcji wierzchołka korzenia był bezpieczny, precyzyjny i jak najmniej inwazyjny wykonujemy go pod kontrolą mikroskopu zabiegowego z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych.
2000 zł

Stosujemy metodę wybielania nakładkowego, którą uważamy za najbezpieczniejszą. Żel wybielający jest aplikowany do nakładek silikonowych zakładanych samodzielnie przez Pacjenta na zęby.
Wybielanie zębów jest poprzedzone badaniem jamy ustnej, a w szczególności ocenie podlega szczelność wypełnień w zębach oraz stan tkanek miękkich otaczających zęby. Przed wybielaniem zęby są oczyszczane z osadów i kamienia nazębnego. Nakładki wykonujemy na podstawie skanu cyfrowego zębów, co gwarantuje ich idealne dopasowanie i szczelność.
Wybielanie zębów rekomendujemy przed rozpoczęciem leczenia estetycznego w odcinku przednim (licówki, korony pełnoceramiczne, wymiana wypełnień kompozytowych), kiedy planowany kolor docelowych uzupełnień protetycznych będzie znacznie jaśniejszy od zębów z nimi sąsiadujących.

WYBIELANIE ZĘBÓW NAKŁADKOWE
Koszt obejmuje: skan cyfrowy, wykonanie 2 nakładek do wybielania, żel wybielający (8 strzykawek), pasta do zębów wspomagająca wybielanie, żel znoszący nadwrażliwość zębów, 1-2 wizyty kontrolna w trakcie wybielania, dokumentacja fotograficzna przed i po wybielaniu. Łącznie 3-4 wizyty.
1500 zł
WYBIELANIE POJEDYNCZEGO ZĘBA MARTWEGO

Wybielanie wewnątrzkomorowe przebarwionego zęba martwego (leczonego wcześniej kanałowo) przeprowadzane jest podczas 2-3 wizyt, w odstępach kilkudniowych.

600 zł